Hej Jørgen

Jeg har boet alene med mine datter i 11 år i samme lejlighed. I dag bor min datter stadig hjemme, hun er i dag 20 år og studerer. Nu vil jeg gerne flytte og købe en andelslejlighed. Min datter vil gerne blive i lejligheden, som er lejebolig.

Kan hun det, altså overtage lejemålet? Eller blot komme på lejekontrakten?

Jeg har set i en juridisk brevkasse, men forstår for at være ærlig ikke hvad der står.

For hvordan beviser man ”gensidig økonomisk og personligt afhængighedsforhold” og hvorfor er det vigtigt?

Hilsen

Charlotte

Hej Charlotte

Det, du konkret spørger om, er fortolkningen af Højesterets afgørelse, altså hvordan man beviser et ”gensidig økonomisk og personligt afhængighedsforhold”. Jeg har ikke noget skudsikkert svar på dit spørgsmål. Men jeg har prøvet at finde et lidt mere udførligt resume af Højesterets afgørelse fra 2003.

Dette resume kan du se i faktaboksen nederst på siden.

Som det fremgår af nedennævnte lidt mere detaljerede oplysninger, så var der ikke enighed i Højesteret. Et mindretal ville give lejer medhold i, at sønnen kunne blive boende efter lejers fraflytning. Men flertallet fandt altså, at dette ikke var den rigtige tolkning af lejelovens § 77 a. Sønnen kunne iflg. flertallets afgørelse ikke blive boende i lejligheden, men skulle fraflytte.

Se også: Kommunen presser min psykisk syge søn

Ud fra formuleringen i doms-resumeet vil jeg tolke ”gensidigt økonomisk og personligt afhængighedsforhold” som dette, at eksempelvis en forælder og en søn eller datter gennem lang tid har indrettet sig på den måde, at begge har bidraget – nogenlunde ligeligt – til dagligdagens økonomi, både i forhold til huslejebetaling og øvrige faste udgifter. Altså svarende til, hvad der er almindeligt, når der er tale om ”fælles husstand” (og fælles husstand er det, som lejelovens § 77a omhandler).

Jeg tænker, at domstolen formentlig vil nå frem til det samme resultat for dit vedkommende i forhold til definitionen af ”fælles husstand” mellem dig og din 20-årige datter, som er studerende.

Om din datter har mulighed for efter aftale med udlejer at overtage lejligheden er en anden sag. Men Højesterets afgørelse taler for, at udlejer ikke kan pålægges dette.

Jeg håber, at I finder en fornuftig løsning.

Bedste hilsner fra

Jørgen

Se også: Stil dit eget spørgsmål til socialrådgiveren

Faktaboks (4)