Artikel og grafisk materiale til kirkeblad / lokalpresse

Børnesagens Fællesråd vedkender sig et ansvar i forhold til FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030, herunder særligt princippet om halvering af relativ fattigdom i henhold til nationale definitioner.

Kirker har god mulighed for at adresse fattigdomsproblematikken, og dermed bidrage positivt til opnåelsen af FN’s Verdensmål. Som sogn kan I med i forbøn og juleindsamling være med til at sætte børnefattigdom på dagsordenen og gøre en verden til forskel.

Artikel og grafisk materiale til brug i kirkeblad / lokalpresse om juleindsamlingen finder I nedenfor.

Materialet er til fri anvendelse og I er selvfølgelig velkomne til at redigere i artiklen.

Materiale til download:

Artikel til kirkeblad / lokalpresse

Banner 600 x 200

Banner 1080 x 1080

Banner UDEN MobilePay-nummer 600 x 200

Banner UDEN MobilePay-nummer 1080 x 1080

Verdensmål PNG1

Verdensmål PNG2

Har i spørgsmål, forslag, ris eller ros til juleindsamlingen og jeres mulighed for at være med til at opfylde FN’s Verdensmål, sætter vi endog meget stor pris på jeres respons.