Regeringen har nu nedsat den meget omtalte Ydelseskommission, der skal komme med forslag til et helt nyt kontanthjælpssystem.

Regeringen slår i kommissoriet for Ydelseskommissionen fast, at anbefalingerne samlet set skal være udgiftsneutrale. Er der forslag, som koster penge, skal der spares et andet sted i kontanthjælpssystemet:

”Anbefalingerne skal samlet set være udgiftsneutrale og må ikke svække beskæftigelsen. Såfremt der er behov for finansiering, kan kommissionen pege på finansieringsforslag inden for kontanthjælpssystemet bredt set”, som det lyder.

Se kommissoriet for Ydelseskommissionen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside HER

”Det forekommer besynderligt, at kommissionens anbefalinger skal være udgiftsneutrale”, siger sekretariatsleder i Børnesagens Fællesråd, Esben de Place.

”Det betyder jo, at hvis ydelser målrettet børn, der vokser op i fattigdom, skal sættes op, skal der samtidig skæres på ydelser til fx langtidsledige eller kronisk syge. Hertil kommer at kommissoriet heller ikke lægger op til en decideret afskaffelse af hverken kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen, der i høj grad er med til at fastholde børn i fattigdom. Hvis der er noget, vi ikke har råd til, så er det at tillade, at tusindvis af børn i Danmark vokser op i fattigdom. I sidste ende er det en meget dyr prioritet – både samfundsøkonomisk og menneskeligt”.

Ydelseskommission svigter valgløfte til børn i fattigdom

Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen, er også stærkt kritisk over for det fokus den nye ydelseskommission får:

”Ydelseskommissionen kommer ikke til at afskaffe børnefattigdommen i Danmark. Det er dybt problematisk”, siger hun og fortsætter:

”Det er et svigt af dimensioner af alle de børn, der vokser op i fattigdom i Danmark, når regeringen ikke vil afsætte en eneste krone ekstra til de her familier. Det siger sig selv, at man ikke kan komme børnefattigdommen til livs, uden at det koster penge.”

Se Mødrehjælpens pressemeddelelse om Ydelseskommissionen HER

Formand for Ydelseskommissionen er professor Torben Tranæs. Han er forskningsdirektør i Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive). Han er desuden medlem af Det Økonomiske Råds Formandskab.

De fem øvrige medlemmer af Ydelseskommissionen er:

Benedikte Kiær (K), borgmester i Helsingør Kommune og tidligere minister.
Jon Kvist, professor ved Roskilde Universitet.
Jytte Andersen, tidligere minister og tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokratiet.
Lisbeth Pedersen, forsknings- og analysechef, Vive.
Mette Ejrnæs, professor i økonomi ved Københavns Universitet.

Det fremgår videre af kommissoriet, at der nedsættes ”en følgegruppe med formænd og direktører for arbejdsmarkedets parter, der bl.a. skal mødes 2-3 gange med hele kommissionen”.

”Jeg er også skuffet over, at ikke en eneste børneorganisation er repræsenteret i følgegruppen. Det er en følgegruppe, der udelukkende består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Det er svært at se, hvem i den gruppe, der skal tale børnenes sag,” siger Ninna Thomsen.

Regeringen skal hindre børnefattigdom

”Det er afgørende, at børn og unges perspektiv kommer til udtryk, når kommissionen skal udarbejde nye forslag til sociale ydelser. Børnesagens Fællesråd foreslår derfor, at vi stiller med en repræsentant til ydelseskommissionen”.

Sådan lød anbefalingen i det brev, som Børnesagens Fællesråd i august 2019 sendte til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen.

Beskæftigelsesministeren noterede sig børneorganisationernes interesse i arbejdet, men har alligevel ikke fundet anledning til at inddrage civilsamfundsorganisationer i følgegruppen.

”Det er beklageligt og uheldigt”, siger sekretariatsleder Esben de Place. ”Undersøgelser viser, at børn klarer sig dårligere i skolen allerede efter et års fattigdom i familien. Det trækker lange, negative spor gennem deres uddannelsesforløb og fremtidige indtægtsniveau med bl.a. øget risiko for ledighed og lang større risiko for at havne på førtidspension. De 64.500 børn, som i dag vokser op i fattigdom, har derfor krav på at få deres stemme hørt”.


(Screenshot fra Socialdemokratiets pjece)