Udsatte unge får hjælp til konfirmation

Konfirmation er en særlig begivenhed i et ungt menneskes liv, men alt for mange udsatte unge ser med bekymring frem til dagen.

I familien er midlerne ofte så små, at der ikke er råd til en fest for de nærmeste, en lille gave og Blå Mandag.

Kirkernes konfirmationsindsamling gør det muligt for Børnesagens Fællesråd at give udsatte unge et konfirmationsstipendium, så de kan blive fejret når de ”træder ind i de voksnes rækker”.

I år er konfirmationerne igen vanskeliggjort pga. corona, men de enkelte sogne og kirke tilrettelægger og afvikler konfirmationerne i det omfang og på det tidspunkt, det er forsvarligt.

Uanset form og dato for konfirmationen, kan kirken finde relevant indsamlingsmateriale nedenfor – både til brug ved selve konfirmationsgudstjenesten i kirken og til brug på sognets sociale medier.

Vi håber, at så mange som muligt vil støtte op om indsamlingen, så udsatte unge kan få den konfirmationsfejring, de fortjener.

TAK for din kirkes støtte.

Hent Print Selv plakat HER

Hent Børnesagens MobilePay som PDF eller PNG til brug på storskærm.

Hent foto/grafik til sociale medier HER

Hent infovideo om Børnesagens arbejde HER

♥ Tryk på de enkelte felter nedenfor for at folde emnerne ud ➔

Hvem giver Børnesagen konfirmationsstipendier til?

De unge, der modtager et konfirmationsstipendium, lever i en familie med kun én forsørger, der typisk er på kontanthjælp.

Mere end 40 procent af ansøgerne til Børnesagens konfirmationsstipendier er desuden ramt af kontanthjælpsloftet, der trådte i kraft 1. oktober. Børnesagens statistikker viser, at de ansøgende i gennemsnit har mistet 2713 kr. om måneden som følge af den nye lovgivning på området.

TAK for din kirkes støtte.

Hvad består et konfirmationsstipendium af?

Et konfirmationsstipendium udgør 2.500 kr. og ved en tvillingekonfirmation 3.500 kr., som udbetales af Børnesagens Fællesråd skattefrit.

Børnesagen har valgt, at eneforsørgere, der modtager konfirmationsstipendier, efterfølgende bliver henvist til rådgivning.

Rådgivningen kan varetages af en række af vores medlemsorganisationer; fx KFUM’s Sociale Arbejde, Mødrehjælpen, Home-Start og BROEN Danmark.

Rådgivningen kan også varetages af Børnesagens socialrådgiver.

TAK for din kirkes støtte.

Hvorfor samler Børnesagens Fællesråd ind i kirkerne?

Kirkeindsamlinger har siden 1911 været en grundpille i Børnesagens arbejde for børn i udsatte familier i Danmark.

Børnesagens Fællesråd har over 100 års erfaring med socialt arbejde i Danmark og kirke og sogn er helt centrale medspillere i vores arbejde for udsatte børn og unge i Danmark.

TAK for din kirkes støtte.

Gør indsamlingen en forskel? Hvordan overfører jeg de indsamlede midler til udsatte unges konfirmation?

Du kan overføre din kirkes bidrag til Børnesagens bankkonto: 5501 8420041773

TAK for din kirkes støtte. 

Hvilken indsamlingsetik har Børnesagens Fællesråd?

Børnesagens Fællesråd er medlem af de danske indsamlingsorganisationers brancheorganisation ISOBRO og følger De indsamlingsetiske Retningslinjer.

TAK for din kirkes støtte. 

Hvor mange penge samlede kirkerne ind sidste år?

Juleindsamlingen 2020 indbragte i alt 421.505 kr., hvor konfirmationsindsamlingen i alt nåede op på 114.293  kr.

TAK for din kirkes støtte. 

Hvordan kontakter jeg Børnesagens Fællesråd?

Har du spørgsmål til indsamlingen eller ønsker du flere plakater, er du altid meget velkommen til at kontakte os:

Børnesagens Fællesråd

Bygmestervej 10, 3. sal

2400 København NV

Telefon: 24 62 62 42

Mail: bf@boernesagen.dk

TAK for din kirkes støtte. 

NB: Midler, der indsamles i 2021, bruges til uddelinger i 2022 – blandt andet til konfirmationsstipendier.