Alle unge fortjener at blive fejret på deres konfirmationsdag, men ikke alle har råd.

Børnesagens Fællesråd har lavet et særligt konfirmationsstipendie til enlige forsørgere, der ikke har økonomi til at holde en konfirmationsfest for deres børn.

HVEM GIVER BØRNESAGEN KONFIRMATIONSSTIPENDIER TIL?

Hvis du er eneforsørger (altså uden samboende kæreste, ægtefælle og lignende) og dit barn har bopælsadresse hos dig, kan du søge et stipendie hos Børnesagens Fællesråd.

Vi støtter eneforsørgere, der modtager kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge, førtidspension eller en anden lav ydelse.

Forældre til anbragte børn er ikke er i målgruppen.

Midlerne til konfirmationsstipendierne kommer primært fra indsamling i folkekirken, og Børnesagens Fællesråd kan derfor ikke yde støtte til non-firmationer.

 

ANSØGNINGSSKEMA

Ansøgere til konfirmationsstipendier skal anvende et elektronisk ansøgningsskema, som kan tilgås gennem følgende link:

Ansøgningsskema til konfirmationsstipendier 2020

Ansøgningsfristen er den 14. februar 2020 kl. 12.00. Ansøgninger modtaget efter fristen bliver ikke behandlet.

Ansøgere, som ikke benytter blanketten, kan ikke forvente at få deres ansøgning behandlet.

Du skal udfylde skemaet på skærmen og kan ikke gemme det på din PC.

Oplever du problemer med at udfylde skemaet, kan du kontakte vores hotline på telefon 24 62 62 29 hver fredag mellem kl. 09.30 og 11.00 – eller pr. mail  til stipendie@boernesagen.dk i ansøgningsperioden.

 

 

HVAD BESTÅR ET KONFIRMATIONSSTIPENDIE AF?

Et konfirmationsstipendie udgør kr. 2.500 kr. og ved en tvillingekonfirmation 3.500 kr., som udbetales af Børnesagens Fællesråd skattefrit.

 

TILKNYTTET RÅDGIVNING

Børnesagens Fællesråd har valgt, at eneforsørgere, der modtager konfirmationsstipendier efterfølgende bliver henvist til rådgivning. På den måde kan vi både hjælpe familierne med en god konfirmationsfest, men også hjælpe dem med at få løst de bagvedliggende sociale problemer, der oftest ligger bag behovet for økonomisk hjælp.

Rådgivningen kan varetages af en række af vores medlemsorganisationer; fx KFUM’s Sociale Arbejde, Mødrehjælpen, Home-Start og BROEN Danmark.

Rådgivningen kan også varetages af Børnesagens socialrådgiver.

 

SØG KONFIRMATIONSBIDRAG GENNEM STATSFORVALTNINGEN

Vær opmærksom på, at du – hvis du som eneforsørger har udgifter i forbindelse med dit barns konfirmation – kan søge Statsforvaltningen om, at den anden forælder skal betale et konfirmationsbidrag til barnet.

Læs mere om reglerne for ansøgning og find en ansøgningsblanket hos Statsforvaltningen.

Foreningen til støtte for mødre og børn uddeler også konfirmationshjælp og der er mulighed for at søge om hjælp til festmiddagen hos Børn og Unges Mærkesager

almakonfirmation

Vi passer godt på dine oplysninger.
Se vores persondatapolitik HER