Arbejdet med at sikre fattige og udsatte familier en konfirmationsfest, får nu et kraftigt boost.

Fodboldfonden afsætter 214.835 kr. ekstra til konfirmationsfester i fattige familier og det betyder, at samtlige kvalificerede ansøgninger til Børnesagens Fællesråds konfirmationsstipendier 2019 kan imødekommes.

Dermed får fx eneforsørgere på kontanthjælp eller anden lav offentlig ydelse mulighed for at fejre deres børns konfirmation.

– Vi kan med indsamlede midler fra kirkerne og med donationen fra Fodboldfolden imødekomme samtlige kvalificerede ansøgninger om konfirmationshjælp i år til gavn for udsatte børn og unge over hele landet, siger Esben de Place, der er konstitueret sekretariatschef i Børnesagens Fællesråd.

Inklusion af sårbare unge

– Alle unge fortjener at blive fejret på deres konfirmationsdag, men ikke alle har råd. Derfor har Børnesagens Fællesråd lavet et særligt konfirmationsstipendium til enlige forsørgere, der ikke har økonomi til at holde en konfirmationsfest for deres børn. Stipendierne gør en kæmpe forskel og er med til at inkludere udsatte unge i fællesskabet, siger Esben de Place.

Konfirmationsstipendierne er populære, og der var i 2019 indkommet langt flere ansøgninger, end der var afsat midler til. Med donanationen fra Fodboldfonden kan alle kvalificerede ansøgninger, også de 77, der oprindeligt havde fået afslag, imødekommes.

Flertallet af ansøgerne til Børnesagens konfirmationsstipendier er eneforsørgere på kontanthjælp. Ansøgerne beskriver typisk, hvordan de seneste års reformer på socialområdet, særligt kontanthjælpsloftet, har slået bunden ud af en i forvejen skrøbelig økonomi. Videre er ansøgerne ofte ramt af alvorlig psykisk eller fysisk sygdom; egne eller børnenes.

Et konfirmationsstipendium udgør kr. 2.500 kr. og ved en tvillingekonfirmation 3.500 kr., som udbetales af Børnesagens Fællesråd skattefrit. Modtagere af stipendiet henvises yderligere til gratis rådgivning hos Børnesagens medlemsorganisationer, der hjælper med at få få løst de bagvedliggende sociale problemer, der oftest ligger bag behovet for økonomisk hjælp.

Fakta

  • I 2019 modtog Børnesagens Fællesråd i alt 191 ansøgninger om hjælp til konfirmation i fattige familier.
  • 98 ansøgere faldt inde for Børnesagens Fællesråds kriterier – heraf 2 tvillingekonfirmationer og en trillingekonfirmation; i alt 102 konfirmander.
  • Med ekstrabevillingen fra Fodboldfonden kan alle kvalificerede ansøgninger imødekommes.

 

Ansøgningsfristen for konfirmations stipendier var d. 1. februar 2019