Børnesagens Fællesråd har i dag holdt møde med formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen. Mødet fandt sted på Mette Frederiksens kontor, hvor René Skau Björnsson og Ole Bjerre Jakobsen, formand og næstformand i Børnesagens Fællesråd, fik lejlighed til at kommentere på Socialdemokratiets børnepolitiske udspil “Altid på børnenes side”.

René Skau Björnsson og Ole Bjerre Jakobsen pegede blandt andet på:

✔️ At civilsamfundsorganisationerne kan løfte en langt større opgave, end der er lagt op til i udspillet.

✔️ At tvungne driftsoverenskomster mellem selvejende institutioner og kommuner vil medføre afspecialisering og tab af diversitet.

✔️ At det at søge og opnå statsligt tilskud til frivilligt socialt arbejde ikke må blive så kompliceret, at små og mellemstore organisationer reelt udelukkes.

✔️ At der skal sættes mere effektivt ind mod børnefattigdom.

Derudover var der ros til de mange tiltag i udspillet, der flytter fokus fra forældrenes retsstilling til børnenes tarv.

“Mette Frederiksen lyttede interesseret og lovede, at Børnesagens Fællesråd vil blive taget med på råd, når/hvis udspillet skal realiseres”, fortæller Ole Bjerre Jakobsen.

Se Socialdemokratiets børnepolitiske udspil “Altid på børnenes side” her