Kære Jørgen

Jeg mister 2900 kr. i boligstøtte og 1000 kr. i 225 reglen pr. 1. oktober.

Jeg kan slet ikke overskue at tænke på det, så jeg tager det som det kommer.

Må betale husleje, el, og vand – og så håbe på at nogen vil give mig mad.

Jeg har tænkt på at bo i stuen og leje mit soveværelse ud, men jeg har en søn på 5 år og en teenager som larmer og spiller høj musik, så jeg tror ikke det kan fungere.

Jeg har flyttet 9 gange i mit liv og jeg orker det ærlig talt ikke mere. Vi har jo også mine forældre her i nærheden.

Den ældste skal konfirmeres næste år, men jeg har ingen mulighed haft for at spare noget op.

Så aner ikke have man skal gøre for at det ikke skal gå udover mine børn.

Det gør mig ked af det og frustreret. Hvad skal jeg stille op? Sig ikke, jeg skal gå til kommunen, for de hjælper ikke.

Venlig hilsen Sabine

Kære Sabine

Din beskrivelse af din situation fremtræder som et nødråb. Du rammes både af kontanthjælpsloftet og af 225 timers reglen. Og det er nok en ringe trøst, at du ikke er den eneste. – Men det er ikke godt, hvis du oplever at have mistet alle handlemuligheder i forhold til at overleve og at forbedre din situation.

Jeg vil derfor gøre dig opmærksom på bl.a. 2 muligheder i nedenstående link, hentet fra Beboerbladet: Sådan bliver du mindre ramt af kontanthjælpsloftet

1 Få et deltidsarbejde

Du kan få flere penge ved at få et arbejde. Det er ikke sådan, at lønnen for få timers arbejde bliver modregnet 100 procent i, hvad man i forvejen får udbetalt.

Et eksempel:

En enlig over 30 år med to børn får før kontanthjælpsloftet hver måned 14.575 kroner i kontanthjælp, 445 kroner i særlig støtte og 3.515 kroner i boligstøtte.

I alt 18.535 kroner.

Efter kontanthjælpsloftet får vedkommende 14.575 kroner i kontanthjælp og 979 kroner i boligstøtte. I alt 15.554 kroner.

Finder vedkommende herefter et deltidsjob til 120 kroner i timen i seks timer om ugen, giver det en lønindtægt på 3.120 kroner om måneden. Kontanthjæl­pen nedsættes med 2.201 kroner. Til gengæld stiger boligstøtten til 3.515 kroner. I alt bliver indtægten 19.009 kroner. Et plus på 3.455 kroner i forhold til kontanthjælpsloftet.

I beregningerne indgår der ikke, at kontanthjælp og lønindkomst er skattepligtig indkomst.

Se pjece om kontanthjælpsloftet

2 Udlej noget af din bolig

Du kan spare penge ved delfremleje. Det vil sige ved at fremleje noget af din bolig.

Man bliver ikke trukket i sin kontanthjælp, hvis man kun delfremlejer til én person. Og fremlejer man noget af sin bolig, skal man kun betale skat af indtægten, hvis lejen herfor udgør mere end to tredjedele af den årlige husleje inklusiv varme, el og boligstøtte.

Man har ret til at delfremleje halvdelen af lejlighedens beboelsesrum. Er antallet af beboelsesrum ulige, nedrundes antallet. Der må ikke flytte så mange ind, at der bor flere end én pr. beboelsesrum.

Ved delfremleje reduceres den husleje, du kan få boligstøtte af, efter hvor mange beboelsesrum der er involveret. Hvis du for eksempel fremlejer ét rum i en tre-rums lejlighed, ­reduceres denne husleje med en tredjedel.

Se flere spørgsmål og svar i brevkassen

Jeg ved ikke, om du har helbredsmæssige problemer eller andre tungere problemer, som gør dig helt ude af stand til at påtage dig en eller anden form for arbejde/ deltidsarbejde. Men der er for mig ingen tvivl om, at lovgiver/ Folketinget med kontanthjælpsreformen bl.a. vil presse på og skabe motivation hos den enkelte for også at få nogle få timers ugentligt arbejde, også inden for lavtlønsområderne. Ovennævnte viser, at der kan komme et ret pænt ”overskud” ud af det, hvis det lykkes.

Jeg ved ikke, hvordan dit netværk er, altså om du har gode private kontakter til mennesker, der vil dig det bedste. Det kan bl.a. være via sådanne kontakter, at du også kan få kontakt til evt. arbejdsmuligheder. Du kan evt. også kontakte en af de frivillige organisationer, som sikkert findes i dit lokalområde. Eksempelvis Home-start, Børn & Familier, Mødrehjælpen, KFUMs Sociale Arbejde m.fl. Du kan få adresser og hjemmesider HER

Min erfaring er, at det netværk, som står bag disse væsentlige og frivillige organisationer, i en del tilfælde også kan give kontaktmuligheder, evt. også til mulige arbejdsgivere.

Børnesagens konfirmationsstipendier 2017 kan ansøges på ansøgningsskema, som findes på vores hjemmeside fra den 15. januar 2017.

Der er næppe lette løsninger. Men jo mere, du rammes af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen, desto vigtigere er det også, at du meget nøje medregner og budgetterer med dine børneydelser i forhold til dine faste udgifter, altså både børnebidrag, ordinært og ekstra børnetilskud samt børne-og ungeydelsen. Disse ydelser vil med dine børns alder på 5 år og teenager give en månedlig udbetaling på godt 6.300 kr. (selv om ydelserne jo udbetales kvartalsvis og halvårsvis).

Jeg vil meget ønske for dig, at du finder udveje og nye perspektiver i forhold til din situation.

Med venlig hilsen

Jørgen Breindahl, socialrådgiver

Stil dit eget spørgsmål til socialrådgiver Jørgen Breindahl