Erhvervsmanden og iværksætteren Haldor Topsøe modtog posthumt Lloydsprisen 2013 for sin mangeårige indsats for dansk erhvervsliv.

”Haldor Topsøe var et menneske, som gjorde en forskel – ikke kun for sin virksomhed og for sine ansatte, men for hele Danmark. Ja, jeg tør faktisk godt sige for hele verden”.

Med disse ord overrakte minister for forskning, innovation og videregående uddannelser, Morten Østergaard, Lloydsprisen 2013 til erhvervsmanden og iværksætteren Haldor Topsøe. Direktør i Haldor Topsøe A/S, Henrik Topsøe søn af Haldor Topsøe, modtog prisen på sin fars vegne.

Med prisen og hæderen fulgte en check på 35.000 kr. Henrik Topsøe donerede efter ønske fra hans far pengene til Børnesagens fællesråd.

”Hjertelig tak. Det er en stor ære og glæde at modtage Haldor Topsøes videregivelse af Lloyd’s Prisen 2013”, sagde sekretariatschef Inge Marie Nielsen og fortsatte:

”Børnesagens samarbejde med Dr. Topsøe startede i 2009 ved Haldor Topsøes modtagelse af Berlingskes Hæderspris. Vores fælles fokus er børn i Danmark, der er ramt af fattigdom. Igennem 4 år har mange børn og unge under 18 år modtaget et fritidsstipendium. Et fritidsstipendium til Amalia på 7, der nu får svømmeundervisning, Victor på 11, der er startet i den lokale håndboldforening og Noah på 10, der er særdeles aktiv i en cykelklub.

Igennem de samme 4 år har eneforsørgere uddannet sig væk fra kontanthjælp eller sygedagpenge til en tilværelse, hvor de bliver selvforsørgende.

Camilla på 35 uddanner sig som pædagog – og får et uddannelsesstipendium til at gennemføre studiet. Kristina på 29 uddanner sig til socialrådgiver og får stipendium til uddannelsesbøger og en computer, som hun skal bruge på studiet.

Lloyd’s Prisen 2013 er fuldt i tråd med Haldor Topsøes ønske om, at andre erhvervsfolk, offentlige myndigheder og politikere tager mere ansvar for fattigdommen i Danmark.

Med Lloyd’s Prisen kan vi uddele 4 uddannelsesstipendier og 6 fritidsstipendier, som er skattefrie.

Det vigtigste er børn, der får en udbytterig fritid – og eneforsørgere, der klarer sig selv.

I mindet om Haldor Topsøe takker Børnesagens Fællesråd: Topsøe familien, FSR – Danske Revisorer, Lloyd’s of London og Uddannelsesminister Morten Østergaard for modtagelsen af Lloyd’s Prisen 2013”.