Hej Jørgen

Min mands datter er netværksanbragt og nu vil kommunen have en spædbørnsterapeut samtale med min mand, hans datter, den biologiske mor og plejefamilien.

Da vi ved at den biologiske mor ikke vil deltage i et fælles møde, har hun fået lov til at holde et møde, hvor kun hun og spædbarnsterapeuten er til stede.

Min mand har sagt fra; han bryder sig ikke om at blive udstillet som den forfærdelige forælder og samtidig ikke have mulighed for at forsvare sig selv. Vi ved at den biologiske mor vil svine ham til.

Nu siger sagsbehandleren, at undersøgelsen blive udført uanset om min mand er til stede eller ej; kan det have sin rigtighed?

Venlig hilsen

Dorthea

Hej Dorthea

Sådan som jeg opfatter dit spørgsmål drejer det sig om, hvordan kommunen følger op på din mands datters anbringelse uden for hjemmet i netværksfamiliepleje.

Det fremgår ikke, om der er fælles forældremyndighed, men det går jeg ud fra at der er, da det er langt det mest almindelige.

Kommunen skal under anbringelsen løbende følge op og sikre sig, at anbringelsen opfylder sit formål. Det fremgår af servicelovens § 148 stk.2. Det kan være nødvendigt under anbringelsen, at kommunen træffer supplerende beslutning(er), hvilket fremgår af servicelovens § 69.

Det fremgår endvidere af retssikkerhedslovens § 15, at kommunen har ansvaret for og beslutter, hvordan opfølgning m.v. skal håndteres. Samtidig fremgår det af retssikkerhedslovens § 4, at borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag.

I praksis vil der kunne skelnes mellem egentlige kommunale afgørelser, som inden for 4 uger kan påklages til Ankestyrelsen. Og så det, der i fagsproget kaldes faktisk forvaltningsvirksomhed. F.eks. at barnet i tilknytning til anbringelsen skal til læge eller tandlæge, eller der skal afholdes opfølgningsmøde om forskellige spørgsmål.

Det, du beskriver i dit spørgsmål, handler efter min vurdering om faktisk forvaltningsvirksomhed, altså en almindelig opfølgning af sagen og den praktiske og faktiske måde at håndtere denne opfølgning på.

Se også: Hvor meget skal vi betale ved anbringelse af vores datter?

Der kan i givne situationer være tale om en så indgribende beslutning, at det vurderes som en egentlig afgørelse, som kan påklages til Ankestyrelsen. Der kan derimod ikke klages til Ankestyrelsen over faktisk forvaltningsvirksomhed.

Din mands indsigelsesmulighed vil i denne situation være at tage kontakt til afdelingslederen i den kommunale afdeling, der har med anbringelser at gøre. Og i sidste ende er borgmesteren ansvarlig for den måde, kommunens personale tilrettelægger arbejdet på og agerer på. Din mand kan altså i sidste ende tage kontakt til borgmesteren.

Jeg forstår godt din mands frustration med risikoen for, at han kan blive svinet til af datterens mor uden at have mulighed for at gøre indsigelse. På den anden side tror jeg også, at trænede kommunale sagsbehandlere som udgangspunkt er i stand til at skelne mellem almindelig ”svinen til”, og så faktiske omstændigheder, som kan udgøre et problem.

Hvis det ikke viser sig muligt at få gennemført et møde, hvor begge forældre er til stede samtidig med spædbørnsterapeuten, så kan din mand evt. bede om at få en bisidder med til det møde, han så selv deltager i. Denne mulighed fremgår af forvaltningslovens § 8. En bisiddermulighed kunne være en medarbejder fra ForældreLandsforeningen for børn og unge,  www.fbu.dk  som er en af de organisationer, der er tilsluttet Børnesagens Fællesråd.

Jeg håber, at der under alle omstændigheder kommer et konstruktivt møde ud af det.

I faktaboksen nedenfor kan du se de lovregler m.v., jeg har omtalt.

Link til > Ankestyrelsens praksis

Bedste hilsner
Jørgen

Faktaboks (2)