Kære Jørgen Breindahl

Jeg er ramt af depression og opsagt fra mit job som sosu. Jeg var på sygedagpenge, men de udløber og jeg skal søge kontanthjælp. Jeg er alene med min datter, som skal konfirmeres til maj. Jeg har sparet op til min datters konfirmation siden hun var lille. Vi har 12.500 kr. på konfirmationsopsparingen.

Nu siger kommunen, at jeg skal hæve konfirmationsopsparingen før jeg kan få kontanthjælp. Kan det virkelig være rigtigt? Det føles meget ydmygende.

Venlig hilsen Dorthe

Kære Dorthe

Du er på sygedagpenge på grund af depression, og du er opsagt fra dit job som sosu. En svær og belastende situation for dig, hvor det givetvis kan være svært at overskue fremtiden. Du tilføjer, at dine sygedagpenge udløber, og at du skal på kontanthjælp.

Jeg tænker umiddelbart, om det er ordentlig afklaret med kommunen i form af en afgørelse, at der ikke er nogen forlængelsesmulighed i forhold til dine sygedagpenge? Hvis kommunen har taget stilling hertil, så vil dine sygedagpenge stoppe efter en dagpengeperiode på 22 uger inden for de sidste 9 måneder, heri ikke medregnet sygedagpenge i de første 30 kalenderdage fra arbejdsgiver eller kommune.

Forlængelsesmulighederne for sygedagpenge er nærmere beskrevet i sygedagpengelovens § 27.

Ved overgang til kontanthjælp vil det være aktivlovens regler i lovens §§ 11 og 25, der skal anvendes.

Du nævner problemet med konfirmationsopsparingen, hvor du har stående 12.500 kr.

Kontanthjælp er – til forskel fra bl.a. sygedagpenge – behovsbestemt, eller trangsbestemt, som det hedder med et gammelt udtryk. Det fremgår således af aktivlovens § 14, at kommunen ikke kan yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov. – Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr., for ægtefæller eller samlevende 20.000 kr.

På denne baggrund går jeg ud fra, at kommunen vil acceptere at se bort fra 10.000 kr. i din situation, således at det vil blive de 2.500 kr. der vil påvirke opstarten af din kontanthjælpsperiode.

Formue-reglen er altså rigtig uheldig for dig i forhold til din konfirmations-opsparing.

Hvis du ikke bor sammen med din datters far, skal du selvfølgelig være opmærksom på muligheden for – efter lov om børns forsørgelse – at få fastsat konfirmationsbidrag, hvor normalbidraget i 2015 udgør godt 3.400 kr. Fastsættelse af konfirmationsbidrag sker ved henvendelse til Statsforvaltningen og kan udbetales forskudsvis af kommunen hvis din datters far ikke betaler direkte til dig.

Med venlig hilsen

Jørgen Breindahl

Se flere spørgsmål og svar i BREVKASSEN

Stil dit eget spørgsmål til socialrådgiver Jørgen Breindahl på:

brevkasse@boernesagen.dk

Alle spørgsmål behandles anonymt.