Hej Jørgen

Jeg hedder Emma, og er 15 år gammel.
Jeg arbejder hos en bager og får omkring 5000kr om måneden i løn.
Jeg plejede at bruge mine egne selvtjente penge, på hvad jeg nu havde lyst til.
Da min far fandt ud af, at jeg havde brugt mine egne selvtjente penge, blev han sur, klippede mit dankort, og bestilte et nyt, som kun han har. Han har mit kort i sin pung, og jeg kender ikke engang koden til mit eget kort.
Jeg syntes slet ikke det er acceptabelt af ham
Han siger også at jeg først får mit kort igen når jeg bliver 18 år.
Er dette overhovedet lovligt af ham at gøre?
Jeg syntes det er helt forkert, og irriterende at jeg ikke kan have mine egne penge, som jeg selv går på arbejde, for at tjene.

Mit spørgsmål er egentligt bare om det er lovligt at han har frataget mig mit dankort?
Mvh Emma

Hej Emma

Tak for dit spørgsmål. Jeg kan umiddelbart godt forstå, at du føler det forkert og irriterende, at din far tager dine optjente penge ved at inddrage dit dankort.

Indledningsvis kan jeg anføre, at barnet – ifølge artikel 12 i FN’s Børnekonvention – skal respekteres for sin mening i forhold til sin modenhed og alder.

Dit spørgsmål er med til at vise vanskelighederne, når forskellige opgaver over for børn og unge ”tørner sammen”.

Udgangspunktet for din ret til selv at stå for dine egne tjente penge er værgemålslovens § 42, hvor der står, ”at umyndige råder selv over, hvad de har erhvervet ved eget arbejde efter at de er fyldt 15 år.”  Man er myndig som 18-årig.

Men samtidig er det en vigtig opgave for alle forældre at lære deres børn og unge om økonomi, og at lære dem at bruge penge på en fornuftig måde. Og f.eks. også at lære dem at kunne spare op til noget større.

Jeg tænker umiddelbart, at 5.000 kr. om måneden er mange penge at bruge udelukkende til almindelige lommepenge. Jeg kender dig jo kun fra henvendelsen her, og ved derfor ikke, hvor fornuftig du er i forhold til økonomi. Men jeg ved fra min erfaring som socialrådgiver, at de normer, man i ungdomsårene får indarbejdet i forhold til forbrug og økonomi oftest har ganske stor betydning for, hvordan man klarer sig som voksen. Dårlige økonomiske vaner i ungdomsårene kan i en række tilfælde blive til endnu dårligere vaner som voksen.

Din fars ansvar over for dig som forældremyndighedsindehaver er præciseret i forældreansvarslovens § 2, som lyder:

§ 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov.

Stk. 2. Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling.

Stk. 3. Forældre, der har forældremyndigheden, kan anvende barnets indtægter til dets underhold i passende omfang og under hensyntagen til deres og barnets stilling.”

Jeg tænker, at det selvfølgelig er meget vigtigt, at du og din far kan tale sammen om alle vigtige spørgsmål, herunder også om din økonomi. Det er flot, at du er i gang med et fritidsjob, og tjener gode penge ved det. Jeg tænker, at det virker lidt ydmygende, at din far klipper dit dankort i stykker, og bestiller et nyt, som han har i sin pung.

Jeg kan tilføje, at Finansrådet i forhold til betalingskort til unge under 18 år bl.a. skriver på sin hjemmeside:

”Forældre skal informeres, når kort bliver udstedt til unge mellem 15-18 år, og forældre skal endvidere give samtykke, når kort udleveres til unge i alderen 13-15 år. Det er en aftale mellem Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Børnerådet, Civilretsdirektoratet og Finansrådet.”

Se også: Kort til unge

Altså:

Det er dine penge, når du selv har tjent dem. Men din far har indtil dit 18. år til opgave at hjælpe dig med at blive god til at have med penge at gøre.

Hvis du oplever, at din far f.eks. bruger dine opsparede penge til sig selv, eller at du slet ikke kan tale med ham om din økonomi, fordi han afviser dig, så vil en mulighed være at henvende dig til f.eks. Børnetelefonen på telefon 116 111.

Eller du kan få rådgivning i forhold til din situation i kommunens Børne-og familieafdeling. Denne rådgivning kan du få uden at din far nødvendigvis behøver at få noget at vide om det. – – Men det bedste er selvfølgelig, at du og din far kan tale sammen – også om din økonomi.

Jeg håber, du bevarer lysten til at gøre en arbejdsindsats, som også giver dig økonomiske muligheder på kort og på lang sigt.

Med venlig hilsen

Jørgen Breindahl, socialrådgiver