Knap 14.000 børn er anbragt uden for hjemmet i Danmark, og hver gang et barn bliver anbragt, står der ofte mindst én forælder tilbage i krise. Hvad end årsagen til anbringelsen er, vil den udgøre et kæmpe indgreb i en families hverdagsliv. Ofte føler forældrene stor afmagt over for et system, der har vurderet dem uegnede til at håndtere den primære forældrerolle. Dette kan eskalere konflikter mellem kommune/anbringelsessted og forældre, da forældrene oplever mistillid til systemet og samtidig ofte er i dyb krise over, at deres barn er blevet anbragt.

Barnet er således i stor risiko for at komme i klemme mellem anbringelsesstedet og forældrene, og den konflikt kommer aldrig barnet til gode. Forældrene er ofte overladt til sig selv og kan opleve stor ensomhed i forbindelse med anbringelsen. At være fyldt op af savn, sorg, skyld, skam, svigt, vrede, jalousi, frustration, magtesløshed, lettelse og/eller ensomhed betyder for de fleste forældre, at de i forbindelse med anbringelsen af barnet, selv har behov for støtte.

Forældre i fokus

På den baggrund har FBU – Forældrelandsforeningen udarbejdet projektet Forældre i Fokus, der har til formål at anerkende og imødekomme forældre til anbragte børn/unge i deres tanker, følelser og oplevelser i forbindelse med den indgribende foranstaltning, som en anbringelse er.

Projektet, der er målrettet forældre til anbragte børn, der har et belastet eller udfordrende samarbejde med kommune og/eller anbringelsessted, er støttet af VELUX FONDEN med en bevilling på 4,9 mio. kr.

Formålet er at udvikle og afprøve metoder, der skaber de bedst mulige betingelser for positive, bæredygtige forandringer hos forældre til anbragte børn via deltagelse i gruppetilbud med muligheder for netværksdannelse, fagprofessionel sparring og rådgivning i lokale støttegrupper. Endvidere er formålet at skabe grobund og muligheder for en større grad af inddragelse af forældrene i deres børns liv.

Projektet er uvildigt og uafhængigt af det kommunale system, ligesom det ikke forholder sig til anbringelsesårsager, eller hvorvidt barnet bør være anbragt eller ej, men udelukkende til de følgevirkninger forældrene oplever i forbindelse med deres barns anbringelse.

Se hele projektbeskrivelsen HER

Projektet udføres i samarbejde i FBUs lokalforening Sjælland, hvorfor netværksgrupperne forventes at finde sted i Næstved, Vordingborg eller Roskilde. Den første gruppe forventes at starte september 2020.

Projektet er støttet af VELUX FONDEN.