Hejsa …faldt lige over jer på Facebook, jeg har brug for hjælp til at få hjælp til min søn på 19 år som har det meget dårligt og står pt som hjemløs… er det noget jeg herigennem kan finde hjælp til .

Med venlig hilsen, Monique

Kære Monique

Du skriver, at din søn på 19 år har det meget dårligt, og pt. er hjemløs. Jeg tænker ud fra din korte beskrivelse, at der formentlig er tale om nogle komplekse problemer, hvor der ikke bare er en hurtig og nem løsning.

Jeg tænker også, at der er brug for en her-og-nu-løsning på den korte bane, og derudover en mere langsigtet løsning.

Jeg ved ikke, hvor din søn opholder sig som hjemløs i Jeres kommune?, Men lad mig slå helt fast: Alle borgere har en opholdskommune, uanset hvordan deres bolig situation er. Det fremgår bl.a. af retssikkerhedslovens § 9 og CPR-lovens §§ 6 og 9 om folkeregistrering (som jeg sammen med anden relevant lovgivning har medtaget under svaret her).

Så jeg vil foreslå, at din søn henvender sig til Borgerservice i Jeres kommune. Her vil han kunne få råd og vejledning i forhold til, hvad han kan gøre, og på hvilken måde kommune kan hjælpe ham.

Som boligløs har din søn mulighed for at få midlertidig ophold i et botilbud for boligløse (se nedenfor servicelovens § 110

Det er kommunen eller forstanderen ved bo-tilbudet, der tager stilling til, om din søn opfylder betingelserne for at flytte ind. Det er i givet fald kommunen, der betaler for opholdet. Afhængig af din søns økonomi kan der blive tale om, at din søn selv skal bidrage efter evne.

Et ophold i et sådant botilbud kan blive starten på noget godt. Fagpersoner af forskellig slags vil her – i et tæt samspil med din søn – kunne hjælpe med at afklare og give støtte til, hvad der er brug for med henblik på, at din søn kan komme videre i livet, og på ny få grund under fødderne. Men det er selvfølgelig afgørende, at din søn selv vil videre. Jeg ved ikke, om der måske ligger et misbrug, en psykisk lidelse, eller belastende oplevelser bag din søns hjemløshed. Hjemløshed kommer jo aldrig ”ud af den blå luft”.

Det er for mig oplagt, at din søn har brug for hjælp fra professionelle fagpersoner. Og han har selvfølgelig også brug for dig som hans mor. Men netop som mor, og ikke som fagperson eller behandler.

Jeg vil ønske det bedste for din søn og for dig videre frem.

Bedste hilsner fra

Jørgen