Spørgsmål:

Hej Jørgen.

Kan det virkelig passe, at jeg ikke må hjælpe min datter af med en dum og temmelig stor forbrugsgæld – uden at hun så skal miste sin forsørgelse, som er kontanthjælp?

Er det ikke som om at vi i DK er ved at miste medmenneskeligheden? Alle gøres til brikker i systemerne, cifre i regnearket.

Min datters sagsbehandler siger, at hvis jeg hjælper hendes med hendes gæld, det er i alt kr. 41.500 kr. så mister hun sin kontanthjælp i en periode, fordi det er ligesom jeg giver hende en formue, hun ikke må have.

Hilsen Bent

Svar:

Hej Bent.

Tak for dit spørgsmål, som er med til at afdække nogle dilemmaer mellem moral og jura.

Jeg kan generelt oplyse, at gaver fra forældre til børn – for alle, uafhængig af kontanthjælp – som udgangspunkt medfører, at der skal betales gaveafgift til staten. Forældre kan dog til deres børn give op til 62.900 kr. på et år (gældende beløb i 2017) uden at der skal betales gaveafgift.

Men når din datter er på kontanthjælp er der særlige regler, der derudover gælder.

Kontanthjælpsreglerne findes i lov om aktiv socialpolitik (i daglig tale kaldet aktivloven). Efter aktivlovens § 2 har enhver mand og kvinde pligt til i forhold til det offentlige at forsørge sig selv, sin ægtefælle og sine børn under 18 år.

En gave fra eksempelvis far til datter betragtes i relation til kontanthjælp som en indtægt eller som en formueforøgelse. Og hovedreglen er, at alle indtægter skal fratrækkes i kontanthjælpen. Det fremgår af aktivlovens § 30. Der er særlige undtagelser, som fremgår af aktivlovens § 31 (arbejdsindtægter), § 32 (feriegodtgørelse) og § 33 (andre indtægter, eksempelvis vederlag som tilforordnet ved valg eller erstatning efter arbejdsskadesforsikringsloven for varigt mén).

Efter aktivlovens § 14 kan der ved ansøgning om kontanthjælp ses bort fra en formue på op til 10.000 kr., for enlige, og 20.000 kr. for ægtepar. Er formuen højere, kan der ikke bevilges kontanthjælp før formuen er ”spist op”. Altså nedbragt til 10.000 kr./ 20.000 kr., hvor ”vente-perioden” som udgangspunkt afklares i forhold til den kontanthjælp, man måtte være berettiget til pr. måned, divideret op i den overskydende formue.

Se også: Spørg socialrådgiveren

Der kan være lidt usikkerhed om, hvorvidt din evt. hjælp til din datter til betaling af hendes gæld skal ses som en formueforøgelse eller som en indtægt for din datter. – Jeg forstår på det, du skriver, at din datters sagsbehandler vurderer din evt. økonomiske hjælp skal ses som en formue.

Set i det perspektiv kan en mulig hjælp fra dig til din datter være, at du forærer hende et beløb på 10.000 kr., som nedbringer hendes gæld med 10.000 kr. Dette kan efter min vurdering lade sig gøre, da din datter må have op til 10.000 kr. i formue, jfr. aktivlovens § 14, uden at det får konsekvenser for hendes løbende kontanthjælp.

Jeg vil foreslå, at din datter – inden hun modtager eksempelvis 10.000 kr. fra dig – spørger sin sagsbehandler, om han/ hun er enig i ovennævnte betragtninger. Er sagsbehandler ikke enig, bør din datter bede om en  begrundelse. Hun vil dog næppe kunne få en klagemulighed til Ankestyrelsen før der er truffet en egentlig afgørelse. Og det bliver der ikke før du har taget endelig stilling til, om du vil give hende en økonomisk hjælp til delvis betaling af hendes gæld. Beslutter du at hjælpe din datter med 10.000 kr., og kommunen herefter stopper din datters hjælp, så har hun naturligvis krav på en skriftlig begrundet afgørelse med klagemulighed til Ankestyrelsen inden for 4 uger.

Ovennævnte er mine overvejelser på baggrund af det, du har skrevet. Jeg kan selvfølgelig ikke garantere for, hvad den endelige afgørelse bliver fra kommunen eller Ankestyrelsen.

Se også: Hvordan klarer jeg økonomien?

Der er flere afgørelser fra Ankestyrelsen, der forholder sig til problematikker, som ligger i nærheden af ovennævnte. Men ingen af de afgørelser, jeg kan finde hos Ankestyrelsen, er identiske med ovennævnte problematik.

Hvis det ender med, at du giver din datter 10.000 kr. til hjælp til gældsafvikling, vil jeg gøre opmærksom på følgende:

Er din datters gæld spredt over flere kreditorer, så kan der evt. tages kontakt til den enkelte kreditor med anmodning om at få nedskrevet gælden mod betaling af et kontant beløb. Eksempelvis kan din datter skylde 5.000 kr. til en kreditor, og ved tilbud om betaling af 3.000 kr. her og nu kan anmodningen gå på, at betaling af dette beløb aftales til hel og endelig afvikling af gælden. Ved denne fremgangsmåde kan det evt. være muligt ved betaling af i alt 10.000 kr. til eksempelvis 3 forskellige kreditorer at få den samlede gæld nedskrevet med i alt 15-16.000 kr. – Din datter kan selvfølgelig blive afvist af kreditor i forhold til en sådan anmodning om gældsnedskrivning.

Måske kunne det være en idé, at din datter fik kontakt til en frivillig gældsrådgiver (gratis), som kunne bistå hende med at foretage de mest fordelagtige dispositioner i forhold til nedbringelse af hendes samlede gæld. – Jeg kan oplyse, at KFUMs Sociale Arbejde har en række frivillige gældsrådgivninger ”På Fode Igen” ud over landet.

Se også: Kan man eje en bil og modtage § 34-tillæg?

Du kan også kontakte lederen af KFUMs Sociale Arbejdes gældsrådgivningsprojekt, June Crondahl, på mobil 31 12 79 91, hvis du / din datter vil vide mere.

Jeg ønsker det bedste for dig og din datter videre frem.

De bedste hilsner fra

Jørgen