Børnesagsprisen uddeles til projekter, enkeltpersoner eller organisationer, som gør noget særligt for udsatte børn i Danmark. Prisen uddeles igen i år i forbindelse med vores årlige høring på Christiansborg den 24. november, hvor den vil blive overrakt af protektor for Det Sociale Netværk og Headspace, Poul Nyrup Rasmussen. Herunder kan du lære de tre kandidater til prisen lidt bedre at kende.

Broen Danmark

Med en mission om at gøre fritidsaktiviteter tilgængelige for alle børn, hjælper BROEN med at betale kontingent og udstyr til udsatte børn og unge, der ellers ikke ville kunne deltage i en fritidsaktivitet på grund af dårlige økonomiske vilkår eller vanskelige sociale forhold. Arbejdet udføres af frivillige ildsjæle ude i lokalområderne i samarbejde med kommunen og de lokale foreninger. BROENs lokalafdelinger hjalp mere end 2.500 børn og unge til en aktiv fritid i 2014.

Et liv på kanten af samfundet på grund af dårlige sociale og økonomiske vilkår, kan føre til en liv med sygdom, kriminalitet, fattigdom og generel udsathed. Hos BROEN søger man gennem fritidsaktiviteter at bygge bro fra udsatheden og ind i et aktivt fritidsliv, og derfor er de kandidater til at vinde Børnesagsprisen 2015.

Young Connect

Som en del af KFUMs sociale arbejde er Young Connect en mentorordning, der skaber kontakt mellem frivillige mentorer og unge med anbringelsesbaggrund – altså unge, der har er eller har været anbragt udenfor hjemmet. Mentorerne har til formål at styrke de unge i deres bestræbelser på fx at stoppe misbrug, fastholde uddannelse, bryde usunde venskaber og skabe nye gode netværk samt styrke familierelationer og modvirke ensomhed. Siden 2012 har 70 unge fået en mentor gennem Young Connect.

Som noget nyt kan hele familier også blive mentorfamilier for en udsat ung med anbringelsesbaggrund. Her kan den unge komme ud og få en pause fra plejefamilien eller anbringelsesstedet og opleve, hvordan en helt almindelige familie fungerer samt øve sine færdigheder udi at danne nye, sunde relationer. Lige nu arbejder 35 frivillige på projektet for at få nye mentorer og mentorfamilier tilknyttet, så flere udsatte unge kan få en ekstra støtte – derfor er projektet indstillet som kanditat til årets Børnesagspris.

Ung i en præstationskultur

I samarbejde med Team Tours, der arrangerer lejrture for skolebørn i folkeskoler og gymnasier, er projektet ‘Ung i en præstationskultur’ målrettet de unge, der føler sig utilstrækkelige som følge af samfundets krav og forventninger til dem. Jagten på topkarakterer i skolen, den perfekte krop og “likes” på de sociale medier kan føre til, at mange unge ikke føler sig gode nok, hvilket kan føre til dårligt selvværd, ensomhed og i værste fald depression.

‘Ung i en præstationskultur’ er en selvudviklingscamp, hvor man gennem aktiviteter, workshops og foredrag giver de unge et sæt redskaber, der kan styrke deres selvværd og rykke ved deres selvforståelse, så de i højere grad kan acceptere sig selv som de er. Projektet har til formål at bedre danske unges psykiske velfærd, og derfor er projektet indstillet til Børnesagsprisen 2015.