Børneorganisationers protester på vegne af børn og unge i udsatte positioner, er blevet hørt, siger formand for Børnesagens Fællesråd, René Skau Björnsson som reaktion på den nye regeringsaftale ‘Retfærdig retning for Danmark’.

Han hæfter sig særligt ved indsatsen mod børnefattigdom, afskaffelse af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen og at parterne er blevet enige om, at børnene skal ud af Udrejsecenter Sjælsmark.

”Det er afgørende, at vi får afskaffet børnefattigdommen i Danmark. Partierne vil nedsætte en ydelseskommission, der skal arbejde i 12 måneder og anvise en erstatning for kontanthjælpsloftet. Indtil da ydes der et midlertidigt kontant børnetilskud, som målrettes børn fra 0-14 år i familier, der er omfattet af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen. Det undrer os, at tilskuddet ikke også gives familier med børn i alderen 15 til 18 år, som forældrene også har forsørgerpligt overfor”, siger René Skau Björnsson.

Det fremgår af aftalepapiret, at den kommende regering vil indføre en fattigdomsgrænse, så udviklingen kan følges, men der fremgår ikke noget om, hvordan grænsen skal se ud eller defineres. I den forbindelse opfordrer René Skau Björnsson til en fattigdomsgrænse, der tager udgangspunkt i en et-årig definition.

”Nyere forskningsresultater tyder på, at bare ét år med begrænsede ressourcer faktisk har betydning for børnenes fremtidsmuligheder”, siger han.

”Børnesagens Fællesråds side bifalder entydigt idéen om at forbedre forholdene for børnene på Udrejsecenter Sjælsmark. Børnene er uden skyld i den situation, deres familier er havnet i, men det er selvfølgelig ikke nok blot at flytte dem til en anden lokalitet, hvis ikke omplaceringen følges op med konkrete forbedringer i deres hverdag som fx adgang til almindelig folkeskole, lokalt fritidsliv samt sikring af familiernes mulighed for selv at lave mad, jævnfør anbefalinger fra fx Røde Kors”.

”Den kommende regering skal fremlægge gennemarbejde planer for at nå de ambitiøse børne- og ungepolitiske mål og der skal sættes tilstrækkelige midler af”, understreger René Skau Björnsson.

”Vi følger udviklingen tæt og vil holde regeringen fast på de gode intentioner og de store ambitioner. Samtidig bidrager vi gerne og er klar til at holde fokus på, hvordan aftalen udmøntes i virkeligheden, herunder i hvilket omfang stærke civilsamfundsindsatser inddrages i velfærdsløsningerne”.

Se hele aftalegrundlaget mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten HER