Esben de Place er Børnesagens Fællesråds nye sekretariatsleder.

Han kommer med flere års erfaring fra forskellige funktioner i sekretariatet, senest som primus motor i udarbejdelse af den netop vedtagne strategi for Børnesagens Fællesråd 2019-2023, der fokuserer på øget inddragelse af medlemsorganisationerne og samarbejde om at udnytte potentialet for synergi, til gavn og glæde for børn og unge i udsatte positioner.

”Der er et stort behov for at sikre børns og unges perspektiv, når der formuleres ny lovgivning og politik. Der er behov for at synliggøre den stigende børnefattigdom. Gennem styrket inddragelse af medlemsorganisationernes prioriteter, erfaringer og viden, vil Børnesagens Fællesråd kunne indtage en stærkere og mere tydelig position som paraplyorganisation på det børnepolitiske område. Det ser jeg meget frem til at være med til”, siger Esben de Place, der – i tråd med den nye strategi – de kommende måneder vil invitere sig selv på besøg i medlemsorganisationerne

Det er en enig bestyrelse, der har vurderet at Esben de Place i sin tid som konstitueret sekretariatsleder har dokumenteret, at han har de faglige og personlige egenskaber, der skal til for at kunne stå i spidsen for den udvikling af Børnesagens Fællesråd, som den nye strategi er udtryk for.

”Han har stærke analytiske og strategiske kompetencer, et sikkert blik for det politiske aspekt, gode relationelle kompetencer, en stor arbejdskapacitet og ikke mindst et ægte personligt engagement i børn og unge. Blandt bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og samarbejdspartnere har han vundet stor respekt for sin personlige integritet og ordentlighed”, siger bestyrelsesformand René Skau Björnsson.

Børnesagens Fællesråd blev etableret i 1903 og er Danmarks ældste uafhængige børnerettighedsorganisation. Børnesagens Fællesråds overordnede vision er, at alle børn og unge i Danmark har opvækstvilkår, som sikrer deres trivsel og tryghed – og deres ret til udvikling, sundhed, deltagelse og selvbestemmelse.

Se strategien for Børnesagens Fællesråd 2019-2023 HER