Børnesagens Fællesråd er et netværk af 16 landsdækkende organisationer, der arbejder for at sikre fattige og udsatte børn en tryg og god opvækst. Netværkets værdigrundlag er FN’s Børnekonvention.

Børnesagen er en frivillig social organisation efter demokratisk forbillede. Børnesagen vægter faglig diskussion og debat som grundlag for beslutninger. Repræsentanter fra foreningerne mødes årligt til Børnesagens Fællesrådsmøde for blandt andet at drøfte det kommende års aktiviteter og vælge medlemmer til Børnesagens bestyrelse.

Det daglige arbejde finder sted på Børnesagens sekretariat i København under ledelse af sekretariatsleder Esben de Place.

Vi passer godt på dine oplysninger: Se vores persondatapolitik HER