Kirken samler ind til udsatte børns jul

At hjælpe socialt udsatte og invitere dem ind i fællesskabet er en del af vores folkekirkelige selvforståelse og en væsentlig grund til, at vi i kirken vedkender os et ansvar i forhold til FN’s Verdensmål og engagerer os i kampen mod børnefattigdom.

Omkring 64.500 børn i Danmark lever i fattigdom og vi er langt fra at opfylde FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030, herunder særligt princippet om halvering af relativ fattigdom i henhold til nationale definitioner.

Det er et problem, fordi en opvækst i fattigdom er ekskluderende, stigmatiserende og indskrænkende og hæmmer den fulde samfundsdeltagelse. Og fattigdom går desværre i arv, således at 7 ud af 10 børn med forældre på overførselsindkomst selv kommer på overførselsindkomst, når de bliver voksne.

De fattige har vi altid hos os, hedder det i Det Nye Testamente. Det betyder, at de har krav på vores opmærksomhed, også her og nu.

I kirken vil vi derfor støtte Børnesagens Fællesråds juleindsamling, der placerer FN’s Verdensmål i en konkret sammenhæng. Overskuddet fra årets julekollekt går til børn i nød, der får hjælp til at holde jul med indhold, som de fleste af os tager som en selvfølge: Ande- eller flæskesteg, hyggeligt samvær og gaver under træet.

Vi håber, at I vil dele julen og dens overskud med udsatte børn gennem indsamlingen til Børnesagens Fællesråd.

MobilePay: 180166

Tak for din støtte og glædelig jul.