Vi forbedrer børns liv – hver eneste dag

 • Tweet For mange børn er forældrenes alkoholmisbrug tabubelagt og fuldt med sorg, skam og afsavn. Børnene udvikler et komplet set af overlevelses strategier for at mindske presset, det er ensomt og kan føre til tristhed og lavt selvværd. Det er vigtigt at gribe ind og det er vigtigt at få talt med nogen Tal fra […]

 • FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN – www.morbarn.info

  Foreningen til Støtte for Mødre og Børn støtter socialt og økonomisk udsatte familier – fortrinsvis enlige forsørgere og gravide. Hertil tilbyder de et rådgivningsforløb til ansøgerne for at forbedre ansøgernes aktuelle situation.

 • HOME-START FAMILIEKONTAKT – www.home-start.dk

  HOME-START tilbyder småbørnsfamilier regelmæssig støtte, praktisk hjælp og venskabelig kontakt. Støtten foregår hovedsagelig hjemme hos familien og har som formål at forebygge kriser og opbrud ved at sætte tidligt ind.

 • BROEN DANMARK – www.broen-danmark.dk/

  BROEN har som formål at støtte udsatte børn med kontingenter og udstyr til idræt eller andre fritidsaktiviteter. Målet er at få socialt udsatte børn og unge ud blandt andre børn, hvor de kan være en del af et positivt fællesskab og spejle sig i voksne rollemodeller og dermed få nogle succesoplevelser og en styrket tro på sig selv.

 • FBU ForældreLANDSforeningen – FBU–LINIEN – www.fbu.dk

  FBU har i 15 år drevet FBU–LINIEN, som er et landsdækkende tilbud om rådgivning på telefon eller mail, når en familie er i kontakt med kommunen om særlig støtte til familien eller direkte til børn og unge.

 • RED BARNET UNGDOM – www.redbarnetungdom.dk

  UNG2400 er et frivilligdrevet rollemodelsprojekt under Red Barnet Ungdoms integrationsindsats med fokus på uddannelse, foredrag, dialog og frivillighed. Projektet består af rollemodeller med etnisk minoritetsbaggrund, som alle har gennemgået et personligt og fagligt udviklende uddannelsesforløb.

 • JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM – www.jyskborneforsorg.dk

  Ensomme unge finder nyt livsmod i Café HUSRUM. Caféen er ikke et behandlingstilbud, men ”et samtalested for unge”. Det drives af en selvejende institution med tilknytning til en af de gamle kirkelige sociale organisationer, Jysk børneforsorg/Fredehjem, der ser sig selv som en del af den folkekirkelige diakoni.

 • DAGINSTITUTIONERNES LANDS-ORGANISATION – www.dlo.dk

  DLO, der repræsenterer i alt 1000 selvejende institutioner, ser forskellighed på området som en styrke og en kilde til inspiration og udvikling. Man ser de selvejende institutioner – med deres store grad af forældreindflydelse – som et meget konkret udtryk for et velfungerende nærdemokrati.

 • LIVSVÆRK – www.livsvaerk.org

  Opholdsstedet Paideia er hjem for 9 børn og unge, som har oplevet et omfattende omsorgssvigt i deres tidligste barndom. Kulturen og normen på stedet er præget af voksne, der tager ansvar i forhold til børnene og bruger sig selv som rollemodeller for herigennem at opøve barnet i at indgå i sociale relationer.

 • FADD – FORENINGEN AF DANSKE DØGNINSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE – www.fadd.dk

  Dyssegården i Kokkedal er en behandlings institution for børn og unge med alvorlige psykiske symptomer, typisk i form af angst, kontaktproblemer, tvangstanker og selvdestruktive handlinger som f.eks. cutting eller selvmordsforsøg. Dyssegården har en intern skole og tilbyder efterværn for unge mellem 18 og 23 år, der ved det fyldte 18. år bor på institutionen.

Børnesagens Fællesråd bruger cookies - dit samtykke indgives ved at trykke 'Accepter'. mere information

Cookie-indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie-indstillinger eller du klikker 'Accepter' herunder, betragtes dette som din accept. Læs mere om Børnesagens Fællesråds persondatapolitik her: https://boernesagen.dk/om-os/persondata/

Luk