Hej Jørgen

Mit barn har siddet i kørestol i flere år. I april kunne mit barn endelig stille kørestol fra sig, dog er hun er på ingen måde rask. Vi har de sidste 4 år boet i en handicapvenlig bolig og fået særligt boligtilskud og det har ikke påvirket min kontanthjælpsloft beregning.

Jeg har selv siden før jul spurgt adskillige hvilke konsekvenser det vil få for vores økonomi, hvis min datter skulle komme op fra kørestolen, jeg er blevet bedt om at tage den med ro og fået at vide at der ville være en overgang på ca. 6 mdr. før en nedgang i ydelse evt ville træde i kraft.

22. maj fik jeg en opringning fra udbetaling DK hvor jeg fik at vide at min boligsikring ville blive nedsat fra 1. maj og at jeg skulle betale maj og juni retur og dagen efter fik jeg at vide at min kontanthjælp vil være loft ramt.

Hvad gør jeg? Jeg har sagt vores lejlighed op. Ud over sit fysiske handicap har min datter også en række af andre alvorlige udfordringer.

Med venlig hilsen,

Lisbeth

Kære Lisbeth,

Jeg kan godt forstå, at du oplever at være kommet i klemme i systemet. Din situation er jo et eksempel på, hvordan meget individuelle omstændigheder skal tages i betragtning, når støtten i den enkelte familie skal vurderes.

Jeg forstår, at du modtager kontanthjælp. Det fremgår af kontanthjælpsvejledningen – som jeg har medtaget nedenfor i uddrag sammen med andet relevant lovstof – at når der er tale om en bolig, som er omfattet af boligstøttereglerne for stærkt bevægelseshæmmede, så tages der hensyn hertil ved beregning af kontanthjælpsloftet.

Men der er åbenbart ikke fastsat undtagelsesregler eller overgangsregler omkring kontanthjælpsloftet i forbindelse med, at et barn kommer ud af en kørestol. Og det er jo glædeligvis sket for din datter.

Det er for mig klart, at du ikke bare lige kan skifte til en mindre og billigere lejlighed i et snuptag, når din datter er kommet ud af sin kørestol. Det må der efter min vurdering tages højde for på en anden måde, ikke mindst da din datter endnu ikke kan betegnes som rask i forhold til Calve-Perthes lidelsen, og også har epilepsi, og i alvorligere grad er udadreagerende, og er lettere retarderet.

Jeg tænker på merudgiftsreglerne efter servicelovens § 41. I disse regler med tilhørende vejledning kan der også tages højde for merudgifter i forbindelse med boligskift. Jeg kan ikke finde nogen afgørelse fra Ankestyrelsen, der tangerer din situation. For din situation er jo så at sige ”omvendt”, altså du flytter fra en dyrere bolig på grund af din datters bevægelsesmæssige funktionsnedsættelse over en 6-7-årig periode til en billigere bolig, da hendes sværere bevægelseshandicap ophører. Men for mig er det sandsynligt, at SEL § 41 må kunne anvendes i bl.a. en situation som den, du er kommet i. Jeg tænker derfor, at i den periode, der går indtil din nye boligudgift kan tilpasses din nye situation, da må din højere husleje i denne periode kunne indregnes som en merudgift efter SEL § 41. Der vil givetvis være en tidsmæssig grænse for, hvor lang tid der må gå med kompensation for denne højere boligudgift.

Jeg forstår, at du har opsagt din lejlighed, men undersøg hos udlejer, om ikke denne opsigelse kan annulleres/ udsættes indtil du har fundet en anden og billigere bolig.

Jeg vil foreslå, at du kontakter din kommune, og forelægger din problemstilling. Og du må gerne medbringe mit løsningsforslag her.

Får du afslag, skal du anmode om en skriftlig begrundelse for afgørelsen med klagemulighed. Du vil herefter inden for 4 uger fra modtagelse af den skriftlige afgørelse kunne indbringe afgørelsen for Ankestyrelsen.

Jeg håber meget, det lykkes for dig i samspil med din kommune at finde en løsning på dine åbenlyse økonomiske vanskeligheder som følge af kontanthjælpsloftet.

De bedste hilsner fra

Jørgen