NB: Siden er under udarbejdelse

Børnesagens Fællesråd er et netværk, som samarbejder både inden for Danmarks grænser, i Norden og i EU.

Desuden har Børnesagen plads i forskellige nationale organisationer og fora.

Her finder du en kort omtale af aktiviteterne eller links direkte til de forskelliges hjemmesider.

Tryk på de enkelte felter for at folde emnet ud ➔

Samarbejdsgruppen om Børnekonventionen i Danmark

Samarbejdsgruppen er et netværk af frivillige organisationer, Børnerådet og Institut for Menneskerettigheder. Netværket mødes ca. 5 gange årligt.

Formålet er at øge kendskabet til FNs Børnekonvention og fremme dens implementering sammen med tillægsprotokollerne i dansk lovgivning og praksis.

Samarbejdsgruppen koordinerer og redigerer en supplerende rapport til FNs Børnekomité hvert 5. år i tilknytning til den danske regerings officielle rapport til Børnekomitéen.

Aktuelle dokumenter:

SUPPLEMENTARY NGO REPORT 2009/2010
CONCLUDING OBSERVATIONS 2011

Samarbejdsgruppen har endvidere taget initiativ til, at Socialministeriet 2 gange årligt afholder et tværministerielt møde med Samarbejdsgruppen. I disse tværministerielle møder følges der op på rapporter til FNs Børnekomité, og der drøftes de anbefalinger, som Danmark får hver 5. år fra FNs Børnekomité.

Børnesagens Fællesråd koordinerer på Samarbejdsgruppens vegne forberedelsen og afviklingen af de tværministerielle møder.

I Samarbejdsgruppen drøftes endvidere muligheden for fælles initiativer og henvendelser til myndigheder, presse m.v.

I 2012 var Samarbejdsgruppen vært ved et studiebesøg i Danmark for vicepræsident i FNs Børnekomité Marta Maurás. Se film om besøget her

Samarbejdsgruppen består fra i 2016 af følgende 13 organisationer:

• Amnesty International
• Børnerådet
• Børnesagens Fællesråd
• Børns Vilkår
• Danske Handicaporganisationer
• DUI – Leg & Virke
• Foreningen Grønlandske Børn
• Institut for Menneskerettigheder
• Red Barnet
• Red Barnet Ungdom
• Røde Kors
• Ungdommens Røde Kors
• UNICEF Danmark.

Samarbejdsgruppen blev stiftet i 1991, og Børnesagens Fællesråd har været medlem af gruppen siden 2008.


Rådet for Menneskerettigheder

Børnesagens Fællesråd er repræsenteret i Rådet for Menneskerettigheder, der er knyttet til Institut for Menneskerettigheder i Danmark.

Rådet består af repræsentanter fra foreninger, fra politiske partier, fra myndigheder og fra retsvæsenet.

Rådets opgave er at debattere og fokusere på menneskerettigheder, at uddele den årlige Menneskerettighedspris og at behandle overordnede emner i forhold til Instituttet for Menneskerettigheder.

Rådet for Menneskerettigheder drøfter ligeledes de danske rapporteringer til FN’s forskellige komitéer: FN’s Handicapkomité, FN’s Børnekomité, FN’s Torturkomité, FN’s Menneskerettighedsråd osv.

Børnesagen er udpeget for en 4 årig periode fra 2013 – 2017 og er repræsenteret ved sekretariatschef Inge Marie Nielsen.

Se introfolder om Rådet for Menneskerettigheder


Nordisk Børneomsorgs Kongres (NBK)

I NBK mødes undervisere, forskere og praktikere hvert 3. år i en nordisk kongres.

Formålet er at udveksle erfaringer på højt niveau inden for nordisk børne – og ungdomsarbejde, at dele viden og italesætte emner inden for udsatte børn og unge i Norden koblet med FN’s Børnekonvention og det nationale og internationale børnerettighedsarbejde.

I hvert af de 2 år mellem kongresserne holdes et nordisk møde, hvor de drøfter fælles emner på tværs af Norden, planlægger og evaluerer kongresarbejdet.

Senest NBK var i Åbo i 2015, og Nordisk Børneomsorgs Kongres 2018 afholdes i Reykjavik. I 2021 skal Dannmark være vært for NBK.

Nordisk Børneomsorgskongres (NBK) blev første gang afholdt i 1921 i Lund i Sverige, men allerede i 1905 og 1919 var Danmark vært ved ”Nordisk Fællesmøde for Børnevenner”.

De nordiske samarbejdspartnere bag NBK:

Allmänna Barnhuset, Sverige
Barnevernsamband, Island
Centralförbundet för Barnskydd, Finland
Norsk Barnevernsamband, Norge
Barnaverndarne, Færøerne
Børnesagens Fællesråd, Danmark


Eurochild

Eurochild er et europæisk netværk af 178 organisationer og institutioner. Eurochild har sit hovedsæde i Bruxelles og er bemandet med en stab sammensat på tværs af EU-landene.

Organisationen vision er ”Et samfund, hvor børn og unge får en glad, sund og tillidsfuld opvækst og bliver respekteret som individer med egne rettigheder”.

Eurochild bygger på FNs Børnekonvention, der garanterer alle børn og unge omfattende rettigheder.

Børnesagens Fællesråd er udpeget til at være dansk netværkspartner (National Partner Network).

Formålet med at deltage i samarbejdet i Eurochild er at skabe bedst mulige forhold for børn og unge i Europa og herunder arbejde for, at børn og unge synliggøres i det europæiske samarbejde og i de økonomiske disponeringer.

Internt i EU er der oprettet en Intergroup on Children, der særligt har påtaget sig at skabe fokus på og rettigheder for børn og unge i alle EU’s beslutninger og dispositioner. Intergroup on Children blev oprettet i 2014 efter pres fra bl.a. Eurochild.

Eurochild driver et omfattende lobbyarbejde i Bruxelles og Strassburg og advokerer for børn og unges rettigheder, levevilkår og beskyttelse af minoriteter.

En meget synlig aktivitet har været kampagnen Child Rights Champion, som blev lanceret i efteråret 2013 med henblik på at den folkevalgte EU parlamentariker kunne tilslutte sig som Child Rights Champions.

8 danske EU parlamentarikere er i dag Child Rights Champions: Anders Vistisen, DF, Bendt Bendtsen, C, Christel Schaldemose, S, Jens Rohde, RV, Jeppe Kofod,  S, Margrethe Auken, SF, Morten Helveg Petersen, RV og  Ole Christensen, S.

Geert Jørgensen, tidligere formand for BF, er valgt til Eurochilds bestyrelse fra 2016.

Børnesagens Fællesråd har været medlem af Eurochild siden 2006 og deltager aktivt i NPN og den årlige generalforsamling.

Se seneste årsrapport fra Eurochild


Børnerådet


Det Kriminalpræventive Råd


Socialpolitisk Forening


Nordisk Forening mod Børnemishandling og Omsorgssvigt (NFBO)


Fællesfonden under Ankestyrelsen

Børnesagens Fællesråd har en bestyrelsesplads i Fællesfonden under Ankestyrelsen.


ISOBRO
Folketingets Ombudsmands Børnekontor