Sekretariatschef Inge Marie Nielsen har valgt at stoppe i Børnesagens Fællesråd. Bestyrelsen vil meget gerne takke hende for mere end 12 års kæmpe indsats og vil derfor gerne se rigtig mange fredag den 1. marts mellem kl. 13 og 15, hvor vi holder Åbent Hus i sekretariatet.

Inge Marie Nielsen har været øverste daglige leder af Børnesagens Fællesråd siden 2006. Hun stopper efter eget ønske d. 1. marts for bl.a. at hellige sig frivilligt arbejde i kirkeligt regi.

Siden Inge Marie Nielsen startede som sekretariatschef i Børnesagens Fællesråd, er organisationen vokset støt og er i dag en meget synlig, aktiv og professionel stemme på børne- og ungeområdet med bl.a. solidt finansieringsgrundlag og et omfattende stipendieprogram.

Formand for Børnesagens bestyrelse, René Skau Björnsson, lægger heller ikke skjul på, at man vil savne Inge Marie Nielsen:

”Inge Marie har på alle måder været en strålende sekretariatschef, som vil blive savnet af både medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i Børnesagens Fællesråd. Hun har gjort et fantastisk stykke arbejde for Børnesagens Fællesråd, som i dag er et helt andet, end da hun blev ansat. Personligt vil jeg komme til at savne en meget vigtig og kompetent sparringspartner, hvis opbakning og børnepolitiske indsigt, jeg har sat enorm pris på”, siger han.

Bestyrelsen ønsker at takke Inge Marie Nielsen for den store arbejdsindsats og de markante resultater og vil derfor gerne se medlemsorganisationer, samarbejdspartnere m.fl. fredag den 1. marts mellem kl. 13 og 15, hvor vi holder Åbent Hus i Børnesagen på Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg.

Fællesrådet, som er Børnesagens øverste myndighed, skal i maj 2019 drøfte fremtidig hovedstrategi for Børnesagens Fælleråd og på baggrund af denne udarbejdes et stillingsopslag i forhold til en ny sekretariatschef.

Arbejdet med at sikre den daglige ledelse af Børnesagens Fællesråds sekretariat i perioden frem til ansættelse af ny sekretariatsleder, er påbegyndt.