Hej Jørgen

Min 15 årige søn har gennem de sidste år har haft det meget svært med bl.a. tanker og ønske om at tage sit eget liv, efter at have overværet vold imod hans bror for fire år siden.

Vi har været tilknyttet en psykiatrisk afdeling gennem de sidste to år, da han ikke kunne overskue at komme udenfor, eller gå i skole.

Min søn vil går pt. i en 10. klasse, der lægger vægt på den enkelte elevs svagheder og ressourcer, for at komme i gang igen.

Han vil gerne forsøge sig med en mekanikeruddannelse fra august i år, og det kræver, at han skal bo på skolen. For at støtte ham der, skal han have en bærbar computer.

Vi kan ikke få hjælp andre steder, og da jeg er alene forsørger med tre teenagere, kan jeg ikke selv betale.

Har du nogen gode råd til mig?

Mange hilsner

Agnete

Kære Agnete

På baggrund af din beskrivelse er det helt klart, at din søn har det svært. Han har psykiatriske problemer, og har været gennem et 2-årigt forløb på en psykiatrisk afdeling. Jeg går ud fra, at det er på en ungdomspsykiatrisk afdeling.

Alene gennem dette forløb er det dokumenteret, at han har et særligt behov for støtte. Han har altså ikke bare et almindeligt behov, men et særligt.

Og det kan umiddelbart være indgangen til evt. støtteforanstaltninger efter servicelovens § 52. Jeg ved ikke, om din søn allerede nu har kontakt til kommunens børne- og ungerådgivning.

Men jeg tænker, at i forhold til hans konkrete behov for en bærbar computer, som angivelig er nødvendig som et led i hans uddannelse, så kan servicelovens § 52 a stk.1 nr. 1 være en åbenlys mulighed:

52 a. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte, jf. dog stk. 2.

Der kan ydes økonomisk støtte til:1) Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter § 52, stk. 3, eller hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter § 52, stk. 3.

Jeg ved, at nogle kommuner af principielle grunde ikke vil bevilge hjælp til computer. Jeg kender jo ikke din søns helt nøjagtige situation, men hans langvarige behandlingsforløb i psykiatrien signalerer til mig, at det handler meget om at bruge de muligheder og den motivation, som faktisk foreligger. Og jeg kan forestille mig, at psykiatrisk afdeling også har været med inde over de videre planer efter behandlingsforløbet.

Set i det lys finder jeg, at det kan være relevant, at kommunen yder støtte til nævnte computer.  Efter servicelovens § 52 a stk.2 er det en betingelse, at du ikke selv har økonomiske midler til at betale. Og dette skal naturligvis dokumenteres.

Siger kommunen alligevel nej til støtte til computer, så kan du inden 4 uger fra modtagelse af kommunens afgørelse indanke afgørelsen til Ankestyrelsen.

Jeg håber meget, det lykkes at løse problemet, så din søn kan komme videre i et forhåbentlig godt uddannelses- og udviklingsmiljø.

Med venlig hilsen

Jørgen Breindahl, socialrådgiver