Kære brevkasse

Vi har en datter på 18 år som i februar fik en diagnose og er nu under udredning i psykiatrien. Da hun fik sin diagnose gik hun på 2. år på en erhvervsuddannelse.

Vi har i juli valgt at søge kommunen om uddannelseshjælp, da vi er meget i tvivl om hun kommer til at starte på 3 år på hendes erhvervsuddannelse her i august.

Hun er bevilliget uddannelseshjælp og her er så spørgsmålet:

Hendes biologiske mor (vi bor ikke længere sammen) er tilkendt en arbejdsskade og herfra modtager hun en børnepension, dette beløb har været en erstatning for børnepenge og vi (forældre) har modtaget pengene.

Desuden har hendes bonusmor også fået en arbejdsskade tilkendt og førtidspension, fra denne arbejdsskade er der også en børnepension.

Begge disse erstatninger bliver nu modregnet i vores datters uddannelseshjælp, jeg synes bare at have læst et sted at når der er tale om erstatninger som følge arbejdsskader ville der ikke foretages modregning.

Jeg kan ikke selv finde svar på denne lidt specielle problemstilling.

Venlig Hilsen

Jesper

Kære Jesper

Du fortæller om din datter på 18 år, som på grund af en psykiatrisk diagnose, har valgt at søge kommunen om uddannelseshjælp fra juli 2018. Og jeg forstår, at kommunen har bevilget uddannelseshjælp.

Jeg går ud fra, at det er efter aktivloven (Lov om aktiv socialpolitik), at kommunen har bevilget din datter uddannelseshjælp. Der er en lovbestemt takst for både udeboende unge og hjemmeboende unge (bopæl hos forældre), jfr. aktivlovens § 23 nr. 8 og 9:

8) 6.182kr. for personer under 25 år, der ikke bor hos en eller begge forældre, og

9) 2.664 kr. for personer under 25 år, der bor hos en eller begge forældre.

Det spørgsmål, du stiller om modregning af børnepension m.v., relaterer direkte til aktivlovens § 33 stk.2:

  • 33 stk. 2. De erstatninger for tab af erhvervsevne, der omtales i § 14, stk. 4 og 5, godtgørelse for varigt mén og godtgørelse for ikke-økonomisk skade samt indtægter, der hidrører herfra, trækkes ikke fra i hjælpen.

Men i din datters situation handler det jo ikke om, at hun har fået en erstatning, men at hendes mor – og bonusmor – har fået en erstatning efter arbejdsskadesforsikringsloven for tab af erhvervsevne. Min vurdering vil derfor være, at det beløb/ børnepension (svarende til børnebidrag), som overføres fra hendess mor til hende, skal fratrækkes som en indtægt hos hende, da det jo som nævnt ikke er hende, der har fået en erhvervsevnetabserstatning, og dermed heller ikke hende, der er omfattet af den særlige beskyttelsesregel i aktivlovens § 33 stk.2.

Efter min vurdering er det derimod en direkte fejl, at der også sker modregning i uddannelseshjælpen af børnepension fra din datters bonusmor. Jeg kan ikke forestille mig, at der til hende udbetales en børnepension til hendes bonusbarn. Eneste begrundelse kan efter min vurdering være, hvis hun har adopteret din datter. Men i så fald – tænker jeg – vil der så ikke skulle foretages modregning af en børnepension fra den biologiske mor.

Jeg håber, at ovennævnte giver dig svar på dit spørgsmål.

De bedste hilsner fra

Jørgen