Landsorganisationen omfatter ca. 1200 daginstitutioner med 54.000 børn og unge samt 9 organisationer /foreninger. Organisationens formål er at varetage daginstitutionernes og deres bestyrelsers interesser i enhver henseende.