FBU er en landsdækkende frivillig social forældreforening. FBU har til formål at samle, støtte og rådgive forældre, hvis børn og unge modtager særlig støtte efter serviceloven, herunder anbringelse uden for hjemmet. Socialpolitisk arbejder FBU for, at forældre mødes med anerkendelse og respekt og betragtes som aktive deltagere i deres børns liv. Endvidere arbejder FBU for, at den offentlige støtte til børn og deres familier forbedrer deres vilkår, ser familien som en helhed samtidig med at “barnets bedste” er i fokus.