Foreningens formål er – som en del af Folkekirkens diakoni – at udøve pædagogisk og støttende arbejde for svagtstillede, overvejende blandt børn og unge. Formålet søges realiseret gennem drift af døgninstitutioner og andre socialpædagogiske aktiviteter.