HOME-START Familiekontakt er en organisation, hvor frivillige tilbyder støtte, venskab og praktisk hjælp til familier med børn under skolealderen.

Formålet er at forebygge kriser og sammenbrud i småbørnsfamilier.

Organisationen er en selvstændig del af det internationale netværk, HOME-START International.