Støtte til aktiviteter for udsatte børn og unge

Juleaften samler de danske kirker ind til fattige børn i Danmark. Gennem Børnesagens Fællesråd bliver en del af de indsamlede midler uddelt som tilskud til aktiviteter for udsatte børn og unge fx i form af væresteder, samtalegrupper, telefonrådgivning, arrangementer for børn på krisecentre med videre. Der gives økonomisk støtte i form af et mindre beløb.

Ansøgningskrav

Børnesagens Fællesråd giver tilskud til aktiviteter for vanskeligt stillede børn og unge i henhold til følgende kriterier:

– Ansøgningen skal have et socialt sigte – dvs. at de ansøgte midler skal rettes mod børn og unge, der befinder sig i en social risikoposition.

– Ansøgningen vedrører børn og unge i Danmark under 18 år.

– Ansøgningen vedrører aktiviteter, oplevelser og forebyggende tiltag for udsatte børn og unge.

– Ansøgeren skal repræsentere en forening/organisation

Vi gør opmærksom på, at Børnesagens Fællesråd ikke støtter følgende:

– Løn, drift eller investeringer/anskaffelser.

– Lejrskole eller ferierejser for anbragte børn og unge på institutioner.

– Udgifter til rejser, ophold og aktiviteter i udlandet.

– Aktiviteter, der er sat i gang inden Børnesagens Fællesråd modtager ansøgningen.

– Børnesagens Fællesråds medlemmers lokalafdelinger

For at ansøge om økonomisk støtte skal vores obligatoriske ansøgningsskema udfyldes.

Ansøgningsfrister

Ansøgningen skal hvert år indsendes til følgende datoer: 1. april eller 1. november.

Næste ansøgningsfrist er 1. april 2020.

Ansøgning sker elektronisk gennem følgende link:

Ansøgningsskema til aktivitetsstipendier

Afrapportering

Udbetaling af de tildelte midler sker, når projektet/aktiviteten har fundet sted, og afrapportering er modtaget i Børnesagens Fællesråd.

Afrapportering sker elektronisk gennem følgende link:

Afrapportering – Aktivitetsstipendier

Vi passer godt på dine oplysninger.
Se vores persondatapolitik HER