– Når det handler om børns rettigheder, bør Danmark være foregangsland, og det er på høje tid, at vi sætter ambitiøse mål for at styrke børn og unges rettigheder og sikre deres trivsel, både formelt og i praksis. Derfor anbefaler vi en national handlingsplan for børn og unge. Et politisk fundament, der altid sætter barnet i centrum for lovgivning, bekendtgørelser og retningslinjer, der vedrører børns liv og vilkår – på tværs af myndigheder og sektorer.

Sådan lyder det i Børnerådets årsberetning 2016-18, der slår fast at selv om danske børn, i international målestok, lever et relativt problemfrit børneliv, så er der alt for mange børn, der mistrives.

Børn skal altid behandles som børn

Børnekonvention slår fast, at hensynet til barnets bedste altid kommer i første række, og at børn skal inddrages og høres i overensstemmelse med deres alder og modenhed, når der træffes beslutninger, der har betydning for dem. Børnerådet har, fremgår det af beretningen, sendt det ene bekymrede høringssvar efter det andet på aktuel lovgivning, som bestemt ikke har barnets tarv som omdrejningspunkt.

Som eksempel nævnes loven om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, som betyder, at børn helt ned til 10 år skal behandles som kriminelle i de nye ungdomskriminalitetsnævn, men uden den retssikkerhed, som man har, hvis man er 15 år eller derover.

Børnerådet har også gjort opmærksom på, hvordan basale rettigheder gradbøjes, når børn, der bor i bestemte områder (kaldet ghettoer) får færre og andre rettigheder end andre børn i Danmark.

– Politikere, styrelser, regioner og kommuner og andre, der beskæftiger sig med børne- og ungeområdet, bør tage ansvar og forpligte sig på Børnekonventionen. Det er nødvendigt, hvis vi som samfund reelt ønsker at tage bedre vare på børn og unge, der vokser op i Danmark, hedder det i beretningen, der samtidig giver stafetten videre til et nyt Børneråd, som i de kommende år skal stå vagt om børn og unges rettigheder og sørge for, at børnenes stemmer bliver hørt i den offentlige debat.

Læs hele beretningen HER

Det nye Børneråd

Mette With Hagensen bliver ny formand for Børnerådet. Hun er lektor på Rybners Gymnasium i Esbjerg og nyligt afgået som formand for Skole og Forældre.

Medlemmerne af det nye Børneråd er:

Mette Skovgaard Væver, lektor i klinisk børnepsykologi, Institut for Psykologi, Københavns Universitet (ny udpegning)

Frans Hjort Hammer, bestyrelsesmedlem i DIF og chefkonsulent, KMD, Aarhus (ny udpegning)

Pernille Mathiesen, ledende overlæge, Børne- og Ungeafdelingen, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse (ny udpegning)

Hanne Hartoft, adjunkt ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet (ny udpegning)

Tina Maria Larsen, forstander for den sikrede døgninstitution Kompasset, Brønderslev (genudpegning)

Preben Siggaard, chef for Børn og Læring, Herning Kommune (genudpegning)

Læs hele pressemeddelelsen om det nye børneråd på Børne- og Socialministeriets hjemmeside

21 december

National handlingsplan for børn og unge