Ovenfor ses længst fra venstre Børnesagens Fællesråds formand René Skau Björnsson, repræsentant fra LivaCreation Else Jakobsen og prisuddeler Jim Lyngvild. Bagved er Vores Asylbørn repræsenteret ved Nina Parivash Ziari (stifter og formand), Maria Krull Byllemos (bestyrelsesmedlem), Nadia Møller Stærke (bestyrelsesmedlem), Zeinab Wasiti (frivillig i juridisk rådgivning), Anne Merete Tiedje (frivillig i kontaktpersonsordning), Edda Regina Harðardottir og Anne Sofie Thorsdale Larsen.

Vores Asylbørn har i dag modtaget Børnesagsprisen på Christiansborg

I forbindelse med Børnesagens årlige høring på Christiansborg blev Børnesagsprisen 2019 overrakt til foreningen Vores Asylbørn

Vores Asylbørn får Børnesagsprisen 2019 for vedvarende og bredt at sætte fokus på de vilkår, flygtningebørn lever under, mens de opholder sig her i landet. Derudover giver foreningen en håndholdt indsats til asylbørn -og unge, hvor de får rådgivning i deres opholdssager samt bliver støttet af frivillige kontaktpersoner.

I begrundelsen for pristildelingen lød det bl.a., at mange asylbørn og -unge netop har brug for både netværk og vejledning.

I Vores Asylbørn tilrettelægges indsatsen i forhold til den enkeltes behov. Der er derfor ikke to forløb, der er ens, da foreningen tager udgangspunkt i barnets eller den unges tarv. Spændvidden kan strække sig fra et kram, til rådgivning, til venskab, til at man som frivillig er med i hele asylforløbet som bisidder.

Foreningens arbejde er udelukkende baseret på frivillige kræfter og alle donationer og indsamlinger går ubeskåret til blandt andet advokatbistand, oplysningsarbejde, lægeudtalelser, medicin, aktiviteter og legetøj.

Børnesagsprisen, der blev overrakt til Vores Asylbørn af designer Jim Lyngvild, består af 20.000 kr. samt et vægtæppe skabt af LivaCreation
en socialøkonomisk designvirksomhed, der producerer og sælger interiørprodukter, skabt af kvinder med skadevirkninger efter prostitution, incest, vold og seksuelle overgreb.

Læs mere om Vores Asylbørn HER

Hvem har tidligere modtaget Børnesagsprisen?

2017: Professor Inge M. Bryderup

2016: Center for Seksuelle Overgreb, Børnerådet og 16 unge

2015: BROEN Danmark

2014: LÆS FOR LIVET

2013: Operation Julegaveregn

2012: Lisbeth Zornig

2011: GI EN HISTORIE v. Hans Laurens

2010: BoPam – Børn og Pårørende af Misbrugere

2009: Åben Anonym Rådgivning “DeDrikkerDerhjemme”

2008: Fri-Stedet i Aalborg